Výstupy

InVET je evropský projekt orientovaný na Průmysl 4.0. Záměrem projektu je vytvořit znalostní databázi s klíčovými informacemi o 4. průmyslové revoluci. Všechny informace budou shrnuty v učebních materiálech primárně určených pro studenty odborného vzdělávání a přípravy. Čtyřmi hlavními výstupy, které povedou k naplnění cílů, jsou:

Výstup 1

Současný stav Průmyslu 4.0

Průmysl 4.0

Pro zajištění úspěšnosti projektu budou s využitím kvantitativních a kvalitativních dat získány všechny dostupné informace o aktuální situaci Průmyslu 4.0, jak v partnerských zemích, tak v celé EU.

Na tvorbě výstupním reportu se podílejí všechny partnerské země, ten je dále rozpracován do 4 dílčích výstupů:
1) Report o státní a evropské právní podpoře
2) Report o současné státní a evropské podpoře Průmyslu 4.0 ze strany vlády
3) Report o státních a evropských vzdělávacích systémech
4) Report o současné implementaci Průmyslu 4.0 do vzdělávacích systémů

Výstup 2

Odborný výzkum a rozhovory v oblasti vzdělávání v Průmyslu 4.0

Faktické informace

Hlavním cílem a zároveň výzvou projektu je zjistit, jaká je úroveň vzdělání studentů a učitelů ve školách odborného vzdělávání a přípravy (VET) a v jiných vzdělávacích institucích. Budeme hledat odpovědi na otázky: Jsou VET školy/vzdělávací centra dostatečně informovány o Průmyslu 4.0? Pokud ano - Jak velký je rozdíl mezi jejich očekávanými a optimálním znalostmi?

Výstup 3

Tvorba odborných textů InVET

Výukový materiál

Cílem je vytvořit efektivní VÝUKOVÉ MATERIÁLY, které budou přizpůsobeny preferencím výuky cílové skupiny - studentům a učitelům škol odborného vzdělávání a přípravy a dalších vzdělávacích center. Výukové materiály budou vytvořeny za pomoci výsledků z Výstupu 1 a Výstupu 2. Studenti na základě toho snadněji porozumí obsahu a dokáží informace prakticky využít.

Výstup 4

Tvorba online vzdělávací platformy InVET

Online platforma

...všechny informace a výukové materiály najdete zde!