Novinky

Dokončení projektu

Projekt byl úspěšně dokončen na konci ledna 2021. Všechny výstupy projektu najdete na webových stránkách projektu a online výukové platformě https://lms.project-invet.eu/cs. Konečná tisková zpráva je k dispozici zde.

Pilotní test

Online platforma s veškerým výukovým obsahem je připravena a hledáme účastníky pro pilotní test. Učební obsah naleznete na webových stránkách: https://lms.project-invet.eu ve všech jazycích partnerů: německy, španělsky, italsky a česky.
Po přečtení a nastudování učebního obsahu, vyplňte hodnotící dotazník na tomto odkazu: https://www.survio.com/survey/d/Y9P5J9G9S5T2R2B8Y

Obsah k učení připraven!

Všichni partneři připravili vzdělávací obsah 6 lekcí. Konečně máme 6 lekcí s inovativním výukovým obsahem zaměřeným na INDUSTRY 4.0. Každá lekce obsahuje učební texty, praktické příklady, shrnutí a zdroje pro další studium a pro závěrečný kvíz.

Vývoj učebního obsahu

Vývoj obsahu - Vedoucí partner O3 realizoval online meeting s uvedením šablon pro vývoj vzdělávacího obsahu. Online platforma se bude skládat z následujících témat:

3. partnerské setkání

Řím, Itálie

24. - 25.2019

Již v pořadí 3. mezinárodní setkání partnerů projektu Invet se tentokrát konalo v prostorách organizace ERIFO v Římě. Zástupci 7 zúčastněných organizací měli příležitost diskutovat současný stav a nadcházející vývoj projektu.

2. partnerské setkání

Valencie, Španělsko

4. - 5. 2. 2019

Druhé mezinárodní setkání partnerů projektu InVET se uskutečnilo v prostorách španělského partnera VET School - XABEC ve Valencii. Diskutován byl dosavadní vývoj projektu a zakončení jeho prvního výstupu. Mimo jiné se pozornost ubírala na realizaci počínajícího druhého výstupu.

1. partnerské setkání

Praha, Česká Republika

11. - 12. 10. 2018

První mezinárodní setkání partnerů projektu InVET se konalo v kanceláři koordinátora projektu - bit cz training v Praze. Na programu bylo představení partnerů a prezentace jednotlivých úkolů.

Zahájení projektu!

1.10.2018

InVET = INDUSTRY 4.0 for VET

Pokud chcete vědět více informací o projektu InVET, přejděte na O projektu nebo Výstupy.