O projektu

Hand of businesswoman and gear mechanism as teamwork concept

Cíle projektu

InVET vytvoří originální výukový materiál, který bude u studentů odborného vzdělávání a přípravy sloužit jako prvotní impuls v získávání znalostí o Průmyslu 4.0.

ONLINE PLATFORMA

Přínosy

InVET poskytne uživatelům prostřednictvím ucelených informací o 4. průmyslové revoluci možnost rozšířit si znalosti v oblasti technického vzdělání a lépe se uplatnit na trhu práce.

Online výuka 365/7

Cílová skupina

Projekt InVET je určený pro každého, koho zajímá odpověď na otázku: Co je Průmysl 4.0?

ZAMĚŘENÉ NA STUDENTY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ!